Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W chwili obecnej w naszym własnym państwie wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo dużym stopniu (teraz jest to około dwanaście %). Niełatwo mówić o wiarygodności danych niemniej jednak jesteśmy wstanie przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie ludzi nieposiadających pracy jest o tyle kłopotliwa, że z jednej strony nie mają dochodów a z 2-iej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością miła informacja dla każdej osoby, która nie ma zatrudnienia a występują u niej nieprzewidziane wydatki np. potrzeba wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny rodzaj kredytu a którego uzyskanie łączy się z zespołem wymagań które to przychodzi spełnić. W 1szej kolejności należy stwierdzić, iż tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. zł dochodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych w chwili starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny także dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.