Kredyt pod zastaw mieszkania - wszystko co powinieneś wiedzieć


W dzisiejszych czasach znacznie wzrosła cena informacji. Ta jednostka, która to wie więcej i zdoła zrobić pożytek z tej wiedzy jest niezmiernie pożądanym typem pracownika na naszym krajowym rynku pracy. Wiedza którą posiadamy może być nam także wysoce użyteczna w osobistym życiu, nie tylko zawodowym. Dla wielu osób może okazać się szokiem informacja, iż kredyt pod zastaw mieszkania może zostać udzielony nie tylko poprzez bank ale również poprzez osobę prywatną.


Ogólnie damy radę wyróżnić 2 rodzaje tego typu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym przyjęły się obie nazwy). Występują pomiędzy nimi konkretne różnice, które to mam nadzieję poniższy paragraf uwypukli. Bank jako organizacja finansowa udziela kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na zakup domu, zakupienie lokalu mieszkalnego itp.). Z tego też powodu zasoby pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko w sposób sprecyzowany w umowie kredytu. Bank chcąc ubezpieczyć spłatę przyznanego kredytu formułuje wymóg polegający na dokonaniu zapisu w dziale IV ksiąg wieczystych posiadłości tj. hipoteka. Dzięki temu w chwili gdy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w relatywnie krótkim czasie zaspokoić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości.

Kredyt pod zastaw mieszkania to również pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku pieniądze są udzielane za pośrednictwem prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast podpisywana kancelarii notarialnej. Dodatkowo pożyczkodawca ma możliwość się zabezpieczyć przez zapis w części IV ksiąg wieczystych - hipoteka lub części II KW- własność.